تاریخ تحلیلی اسلام ؛ از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم

پدیدآورنده (گان) : شهیدی ، جعفر ، 1297‏-‏ -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

فضایل خلفای راشدین بر اساس احادیث صحیح بخاری

پدیدآورنده (گان) : ملازایی ، عبد الرحمن - محمد یاسین آموزان -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

ارزش وقت و کاروان علم و دانش

پدیدآورنده (گان) : عباسی ، ابن الحسن ، 1358 - - ابو محمد سلمان زکی امان الله (المصاحب) -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

جواهر السیره : مکارم اخلاق در پرتو سیره رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم

پدیدآورنده (گان) : زاهدی، عبدالحفیظ، ‏‫۱۳۴۰ -‏‏‏‏‏ -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

داستان‌های اسلامی: مجموعه‌ای از داستا‌ن‌های آسان، عام فهم، دل‌چسب و آموزنده برای کودکان و نوجوانان

پدیدآورنده (گان) : چوهدری، علی‌اصغر، ‏‫۱۹۷۰م.‏‬ - نارویی، محمد، ‏‫۱۳۷۰ -‏ -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

قرآن و رد شبهات

پدیدآورنده (گان) : خالدی، صلاح عبدالفتاح - دوروزی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،‏‫ ۱۳۵۴ -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

گذرگاه ایمان

پدیدآورنده (گان) : اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌‌ب‍ک‍ر، ‏‫۶۹۱ - ‏۷۵۱ق.‬ - شمامی، کمال، ‏‫۱۳۵۹ -‏‬‬‬، -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

پندهای ارزشمند مالک‌بن‌دینار

پدیدآورنده (گان) : مالک بن دنیار، - ۱۳۱ق. - ش‍ام‍ی‌، ص‍ال‍ح‌ اح‍م‍د -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

پیام‌های قرآنی رسائل قرآنیه [ فارسی ]‌

پدیدآورنده (گان) : شامی ، صالح احمد -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان

سرگرمی های فکری برای کودکان

پدیدآورنده (گان) : کردی، ناصر، ‏‫۱۳۵۰ -
کتابخانه : مکتب سعد زاهدان