ستارگان قرن دوم: تصویری علمی - عبادی از فرزندان نسل دوم اسلام صور من حیاه التابعین [ فارسی ]
کتابخانه مکتب سعد زاهدان
ویرایش
رده بندی
297 /943‌ ص‌235‌ر فا‌ت
شابک/شاپا
پدیدآورنده (گان) ملازهی ، یحیی ، ‌ مترجم
رافت باشا ، عبدالرحمن
موضوع (ات) تابعین و اتباع تابعین ‏-‏ سرگذشتنامه
عنوان فروست
زبان Persian
ناشر سروچ
سال نشر 1396
محل نشر سراوان
مجموعه 400 ص
چکیده/یادداشت محتوای کتاب عبارت است از: عطاء بن ابی رباح - عامر بن عبدالله تمیمی - عروه ابن الزبیر - ربیع بن خثیم - ایاس بن معاویه مزنی - عمر بن عبدالعزیز - حسن بصری - قاضی شریح - محمد بن سیرین - ریعه الرای - عامر بن شراحبیل - سلمه بن دینار - سعید بن مسیب - سعید بن جبیر - محمد بن واسع - عمر بن عبدالعزیز - محمد بن حنیفه - طاووس بن کیسان - قاسم بن محمد بن ابی بکر - صله بن اشیم - زین العابدین علی بن حسین - ابومسلم خولانی - سالم بن عبدالله - عبدالرحمن غافقی - نجاشی - رفیع بن مهران - احنف بن قیس - ابوحنیفه بن نعمان .
اطلاعات خاص اثر