وحی قدسی (در نقد سخن دکتر عبدالکریم سروش)
کتابخانه مکتب سعد زاهدان
ویرایش
رده بندی
‏‫‭۲۹۷/ ۴۳ و۵۹۴ح
شابک/شاپا ‫‬‭‭978-600-349-515-
پدیدآورنده (گان) ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۱۴ -
موضوع (ات) سروش، عبدالکریم، ‏‫ -۱۳۲۴ ‏ -- نقد و تفسیر
وحی -- اسلام
وحی -- اسلام -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
عنوان فروست
زبان Persian
ناشر نشر احسان
سال نشر
محل نشر تهران
مجموعه
چکیده/یادداشت
اطلاعات خاص اثر